Een overzichtelijke administratie

Een overzichtelijke administratie levert je veel op

Wat kun je aanhikken tegen je post, lastige brieven of stapels nog te archiveren zaken. Hoe meer er ligt, hoe moeilijker het wordt om er orde in te krijgen. Als je eenmaal een achterstand hebt, is het moeilijk om die weer in te lopen. Maar, een overzichtelijke administratie levert je rust op én tijd én geld.

 

Extra kosten

Als je administratie niet op orde is kan je dat geld kosten, omdat je rekeningen niet op tijd betaalt of je een belangrijk formulier te laat indient of een nota mist. Datzelfde geldt voor je digitale administratie. Wellicht gooi je per ongeluk iets weg of bewaar je veel te veel. 

En precies daarbij ondersteun ik je graag. Ik help bij het opzetten van een handig systeem om je papieren en documenten goed te bewaren en je rekeningen op tijd te betalen.

 

Inzicht in je budget, bezittingen en schulden

Als je inzicht hebt in je financiën voel je je zeker bij het nemen van beslissingen. Je weet of een aankoop verantwoord is, of je het geld hebt of dat je toch echt nog even moet sparen. Een beetje zoals Annemarie van Gaal bij ‘Een dubbeltje op zijn kant’.

Ik kan je helpen bij het overzichtelijk maken van je inkomsten en uitgaven. Ook geef ik advies over mogelijkheden om deze beter in balans te brengen als dat nodig is. Is er sprake van (dreigende) schulden dan verwijs ik je door naar Schuldhulpmaatje of een budgetcoach.

 

Overzicht voor jezelf en anderen

Wat moet je bewaren en hoe lang? Ik help je daarbij. Ook bij het vernietigen van papieren die je liever niet in de container doet. Dat ruimt op en geeft je veel meer overzicht.

Overzichtelijke mappen of dossiers zijn niet alleen fijn voor jezelf, maar ook voor anderen. Stel dat er iets met je gebeurt of dat je komt te overlijden. Dan kunnen anderen vrij snel zien hoe het zit met je (ziektekosten)verzekering, betalingen, recht op zorg, wensen en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het kan een gerust gevoel geven als alles is uitgezocht en opgeschoond, zodat kinderen of nabestaanden dat later niet meer hoeven doen.

Heb je behoefte aan hulp bij het uitzoeken, opschonen en ordenen van je administratie? Bel me voor een vrijblijvende afspraak.

 

Share
Share